NOWA OFERTA POŻYCZEK UNIJNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z WOJ. PODKARPACKIEGO

POŻYCZKA STANDARDOWA – dla wszystkich MŚP z woj. podkarpackiego

Podstawowe warunki udzielania wsparcia:

  • kwota pożyczki do 120 000 złotych
  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe –1,85%
  • okres spłaty: do 60 miesięcy
  • karencja w spłacie: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki albo 3 miesiące w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty
  • brak prowizji za udzielenie pożyczki
  • przeznaczenie pożyczki m.in.: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, kapitał obrotowy
  • wkład własny MŚP nie jest wymagany.

„Instrument Finansowy – Pożyczka Standardowa jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

POŻYCZKA  Z PROJEKTU „PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA – TURYSTYKA” – dla przedsiębiorców działających w branży turystycznej i okołoturystycznej

Podstawowe parametry produktu:
• kwota pożyczki do 500 000,00 zł,
• okres spłaty: do 5 lat z możliwością karencji w spłacie pożyczki do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia,
• oprocentowanie stałe: 2,15 %,
• wymagany udział własny MŚP w realizowanym przedsięwzięciu w wysokości 20%.
Dodatkowe preferencje przewidziane dla firm w fazie start-up (tj. działających na rynku do 2 lat) oraz obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo,
• oprocentowanie stałe: 0,925%,
• brak wymaganego udziału własnego.

„Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka jest finansowany ze środków Ministra Inwestycji i Rozwoju”.

Informacje na temat projektów i ich zasad:

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu – Pośrednik Finansowy w województwie podkarpackim.

  1. Chopina 18, 39-300 Mielec

Zespół Funduszu Pożyczkowego:

Tel. 17/ 788 18 65

17/ 788 18 59

17/ 788 18 62

17/ 788 18 65

17/ 788 18 61

Zapraszamy do odwiedzenia strony  internetowej www.marr.com.pl do zakładki Pożyczki, gdzie można zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi pożyczki oraz pobrać dokumenty.

OPŁATEK

Obrazek

W dniu 13 stycznia 2018 roku  W  Cechu   Rzemiosł  Różnych odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli zrzeszeni rzemieślnicy , sympatycy Cechu oraz zaproszeni goście. Uroczystość uświetniło przedstawienie Bożonarodzeniowe              w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Sarzynie oraz wspólne kolędowanie         z zespołem śpiewaczym ,, Wierzawianie”.  Uczestnicy spotkania przełamali się opłatkiem , składając sobie życzenia a następnie zasiedli do wspólnego posiłku przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich z Wierzawic.

 

Kurs Elektryczny SEP do 1 KV

NOWY NABÓR NA KURS SEP

Serdecznie zapraszamy na  zapisy na kurs elektryczny SEP do 1 kV                 zakończony egzaminem. Który odbędzie się 29.02.2020r.

Zapisy w biurze Cechu lub pod nr. telefonu  512-190-716   (017) 242-08-55

Wycieczka

Wycieczka    turystyczno – integracyjna

W dniach 16 do 17 września 2017 jest organizowana wycieczka dla członków Cechu w Góry Świętokrzyskie. Całkowity koszt wycieczki dla członków Cechu wynosi 100 zł. Dla osób nie zrzeszonych koszt 250 zł.

Dodatkowe informacje i zapisy do dnia  7.09.2017r. pod nr. tel. 512-190-716

Cena obejmuje : przejazd autokarem , ceny biletów do miejsc zwiedzanych, wyżywienie i nocleg.

  Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy . 

Kierownik cechu.
Zbigniew  Walas.