Galeria

Wyjazd Integracyjny do CRR w Krośnie                                                 
Uroczystość nadania sztandaru dla CRR w Leżajsku      
Opłatek w Cechu Rzemiosł Różnych w Leżajsku             
Wycieczka w Góry Świętokrzyskie 2017                          

Opłatek w CRR w Leżajsku 2018                                      

Opłatek w CRR w Leżajsku 2019