48 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

Materiały informacyjne na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej www.ciop.pl/konkurs-bhp, a szczegółowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Konkursu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (22) 623 36 83, e-mail: konkursbhp@ciop.p