OPŁATEK

W dniu 13 stycznia 2018 roku  W  Cechu   Rzemiosł  Różnych odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli zrzeszeni rzemieślnicy , sympatycy Cechu oraz zaproszeni goście. Uroczystość uświetniło przedstawienie Bożonarodzeniowe              w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Sarzynie oraz wspólne kolędowanie         z zespołem śpiewaczym ,, Wierzawianie”.  Uczestnicy spotkania przełamali się opłatkiem , składając sobie życzenia a następnie zasiedli do wspólnego posiłku przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich z Wierzawic.