KURS – OPIEKUNKA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM ZAPISY

Informujemy, że ruszają zapisy na  KURS – OPIEKUNKA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM.  Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 669053634 , 512190716 bądź osobiście w biurze Ośrodka Szkolenia Rzemiosła Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Leżajsku pod adresem ul. Żwirki i Wigury 5.

U W A G A !    R E K R U T A C J A

Od dnia 18 czerwca 2018 roku rozpoczyna się rekrutacja  na  kursy dofinansowane z Unii Europejskiej w ramach programu „Program nabywania kwalifikacji dla których istnieje największe zapotrzebowanie na podkarpackim rynku pracy realizowany we współpracy z pracodawcami”

Od 18.06.2018 zapisujemy na kurs:

–monter konstrukcji budowlanych
–technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Szczegóły rekrutacji znajdziesz na stronie  Cechu Rzemiosł Różnych w Leżajsku lub w Rregulaminie Projektu i Rekrutacji oraz w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Leżajsku ul Żwirki i Wigury 5, tel.17-242-08-55 .

Druki rekrutacyjne znajdziesz na stronie Cechu Rzemiosł Różnych w Leżajsku.

Osoby zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji zapraszamy do współpracy.

Pozostałe rodzaje kursów objętych dofinansowaniem z Unii Europejskiej realizowane będą po skompletowaniu grupy uczestników zainteresowanych określonym rodzajem kwalifikacji wymienionych w programie „Program nabywania kwalifikacji dla których istnieje największe zapotrzebowanie na podkarpackim rynku pracy realizowany we współpracy z pracodawcami”

Kurs Pedagogiczny

Informujemy ,że z dniem 18.04.2017r. ruszają  zapisy na  Kurs Pedagogiczny dla  Instruktorów  praktycznej  nauki  zawodu i wykładowców  pozaszkolnych  form  kształcenia.  Planowane rozpoczęcie  kursu  to  20.06.2017r. godz. 16:30.          Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonów : 601 274 747;  512 190 716.

Serdecznie Zapraszamy.