Impreza integracyjna

Uprzejmie informujemy, iż dnia 01.10.2022r.(sobota) organizujemy imprezę integracyjną dla członków i sympatyków Cechu, zabawa odbędzie się w Ośrodku Azalia w Woli Zarzyckiej przy muzyce na żywo z zespołem muzycznym. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Zapisy do 28.09.2022r. więcej informacji w biurze Cechu lub pod nr tel. 669053634, 512190716.

Zapisy na kurs – KUCHARZ

Informujemy , iż ruszają zapisy na kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego – KUCHARZ.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonów ; 512 190 716 , 669 053 634.

Zapraszamy również do naszego biura, które mieści się na ul. Żwirki i Wigury 5.

Zapisy na kurs – Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz gazowych

Informujemy , iż ruszają zapisy na kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego – Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz gazowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonów ; 512 190 716 , 669 053 634.

Zapraszamy również do naszego biura, które mieści się na ul. Żwirki i Wigury 5.

Kurs na koparko-ładowarkę i spychacz.

Informujemy , że trwają zapisy na kurs na koparko-ładowarkę oraz spychacz. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonów 512190716 , 669053634 bądź w biurze Ośrodka Szkolenia Rzemiosła Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Leżajsku ul. Żwirki i Wigury 5.

KURS PEDAGOGICZNY

Informujemy , że trwają zapisy na kurs Pedagogiczny dla Instruktorów praktycznej nauki zawodu przewidywany termin rozpoczęcia 12 sierpień. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonów 512190716 , 669053634 bądź w biurze Ośrodka Szkolenia Rzemiosła Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Leżajsku ul. Żwirki i Wigury 5.

WALNE ZGROMADZENIE

W dniu 21.07.2022r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków CRRiP w Leżajsku. Podczas tego zebrania prezes Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie wręczył naszym członkom 4 honorowe odznaki Rzemiosła, 2 Honorowe odznaki za szkolenie uczniów w Rzemiośle oraz 6 Srebrnych Medali Kilińskiego.

KURS SEP

Informujemy, że w dniu 30.07.2022r(sobota) organizujemy KURS – SEP G1, G2, G3 Eksploatacja, Dozór, Pomiary. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 669053634, 512190716 bądź osobiście w biurze Ośrodka Szkolenia Rzemiosła Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Leżajsku pod adresem ul. Żwirki i Wigury 5.


Z uwagi na nowe Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. poz. 1392), które weszło w życie z dniem 02 lipca 2022r. w celu podejścia do egzaminu NIEZBĘDNE jest złożenie (oprócz podania) wniosku o stwierdzenie kwalifikacji wraz ze skanem jednego z niżej wymienionych dokumentów:

1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci (załącznik)
4) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
5) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
– w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

KURS PEDAGOGICZNY

Informujemy , że trwają zapisy na kurs Pedagogiczny dla Instruktorów praktycznej nauki zawodu przewidywany termin rozpoczęcia 12 sierpień. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonów 512190716 , 669053634 bądź w biurze Ośrodka Szkolenia Rzemiosła Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Leżajsku ul. Żwirki i Wigury 5.

Konkursu Wiedzy o zasadach BHP

XX jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych pn. „Bezpiecznie od startu”, organizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwową Inspekcję Pracy.

79 ROCZNICA PACYFIKACJI LEŻAJSKA

Na tegoroczne obchody 79. rocznicy pacyfikacji Leżajska zostaliśmy zaproszeni przez Burmistrza Leżajska pana Ireneusza Stefańskiego. Uroczystości odbyły się 28 maja o godz. 18.00, w Kościele Farnym pw. Świętej Trójcy została odprawiona Msza Święta w intencji ofiar pacyfikacji miasta. Po Mszy nastąpił przemarsz pod pomnik poległych przy ulicy 28 Maja, a następnie jego poświęcenie, modlitwa za zmarłych, apel pamięci, salwa honorowa oraz złożenie wieńców i wiązanek.