Władze

Przedstawiciele władz CECHU


STARSZY CECHU:
Zbigniew Walas

PODSTARSZY CECHU:
Michał Pustelny

CZŁONEK ZARZĄDU:
Tadeusz Stachnio

CZŁONEK ZARZĄDU:

Małgorzata Hajder

KIEROWNIK CECHU:
Edyta Wójcik

Historia Cechu


Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Leżajsku.

Wprawdzie leżajskie rzemiosło ma równie długą historię jak powstałe w XIV w. miasto, ale dokumenty mówią o powstaniu pierwszego cechu dopiero w XVI w. Być może starsze dokumenty zostały zniszczone w czasie najazdu Tatarów w 1524r. Leżajsk został wówczas szybko odbudowany, a z nim odrodziło się rzemiosło.

W 1578r. funkcjonowało już około 50 warsztatów rzemieślniczych. Późniejsze czasy nie były już tak pomyślne, ale zachowały się dokumenty potwierdzające działalność Stowarzyszenia Przemysłowego Grupy Kowali (1886), Stowarzyszenia Przemysłowego Grupy Szewców i Krawców (1914), Stowarzyszenia Korporacyjnego Rzeźników, Masarzy i Piekarzy (1919) oraz Cechu Samoistnych Rękodzielników Grupy Budowlanej (1934). Po II wojnie światowej utworzono Powiatowy Cech Rzemieślniczy, a na początku lat 50. Cech Rzemiosł Różnych.

Obowiązek przynależności rzemieślników do Cechu sprawił, że w latach 70 liczył około 400 członków. Sytuacja zmieniła się po 1989r., kiedy to wprowadzono zasadę dobrowolności zrzeszania się. Począwszy od lat 90 systematycznie ubywało członków i doszło do liczy 20 zrzeszonych rzemieślników. Dopiero od roku 2015 po przejęciu Kierownictwa przez obecnego Starszego Cech zaczął prężnie działać  i aktualnie w Cechu zrzeszonych jest 120 rzemieślników. Cech posiada własny budynek z salami wykładowymi, co sprzyja prowadzeniu różnych szkoleń, głównie z zakresu branży budowlanej, cukierniczej, kucharskiej elektrycznej jak również bezpieczeństwa i higieny pracy i wielu innych.