Kursy – Szkolenia

Prowadzone kursy i szkolenia

  1. Kurs na uprawnienia elektryczne SEP do 1 KW
  2. Kurs na uprawnienia do obsługi kotłów C.O.
  3. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla służb BHP
  4. Szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
  5. Szkolenie BHP dla pozostałych grup pracowniczych
  6. Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i wykładowców pozaszkolnych form kształcenia
  7. Kursy zawodowe kończące się egzaminami kwalifikacyjnymi (czeladnik, mistrz)
  8. Szkolenia przygotowujące do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich

Chęć uczestnictwa w kursie możesz zgłosić dzwoniąc do nas, lub odwiedź nas w naszej siedzibie.

formularz uczestnictwa