KREMÓWKA PAPIESKA

W dniu 20 maja 2018 roku członkowie naszego Cechu wzięli udział w corocznej uroczystości plenerowej „Kremówka Papieska”, która odbyła się w Rzeszowie.Z każdym rokiem kremówka jest o metr dłuższa. Tym razem miała ona 98 metrów. Przygotowania do stworzenia tak długiej kremówki trwały przez kilka dni. Zaangażowali się w nie rzeszowscy rzemieślnicy i cukiernicy na czele z Kazimierzem Rakiem i jego synami Radosławem i Jakubem, a także pozostałym zespołem Cukierni na Miodowej.

UWAGA

PRZYJMIEMY   NA  STAŻ  –  PRACA  BIUROWA

Bliższe  informacje w biurze Cechu

lub pod telefonem: 512 190 716

KONKURS

Izba  Rzemieślnicza w Rzeszowie informuje, że w tym roku organizowana jest XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych.

Konkurs jak co roku odbywa się pod patronatem Głównego  Inspektora  Pracy  oraz Prezesa  Związku Rzemiosła  Polskiego.Przeprowadzony zostanie w dwóch etapach – wojewódzkim i ogólnokrajowym.

Na szczeblu regionalnym konkurs odbędzie się w Izbie Rzemieślniczej w Rzeszowie w dniu 11.04.2018r. ( środa) o godz. 10.00

Organizatorem na szczeblu regionalnym jest Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie i Okręgowy Inspektor Pracy przy współpracy z Kuratorium  Oświaty.

Zgłoszenie należy dokonać do dnia 12.03.2018r. podając następujące dane:

–  imię i nazwisko uczestnika ,

–  nazwa  zawodu , w którym kształci się uczestnik,

–  imię i nazwisko mistrza szkolącego,

–  nazwa firmy zawodowej , do której uczęszcza uczestnik

NOWA OFERTA POŻYCZEK UNIJNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z WOJ. PODKARPACKIEGO

POŻYCZKA STANDARDOWA – dla wszystkich MŚP z woj. podkarpackiego

Podstawowe warunki udzielania wsparcia:

  • kwota pożyczki do 120 000 złotych
  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe –1,85%
  • okres spłaty: do 60 miesięcy
  • karencja w spłacie: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki albo 3 miesiące w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty
  • brak prowizji za udzielenie pożyczki
  • przeznaczenie pożyczki m.in.: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, kapitał obrotowy
  • wkład własny MŚP nie jest wymagany.

„Instrument Finansowy – Pożyczka Standardowa jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

POŻYCZKA  Z PROJEKTU „PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA – TURYSTYKA” – dla przedsiębiorców działających w branży turystycznej i okołoturystycznej

Podstawowe parametry produktu:
• kwota pożyczki do 500 000,00 zł,
• okres spłaty: do 5 lat z możliwością karencji w spłacie pożyczki do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia,
• oprocentowanie stałe: 2,15 %,
• wymagany udział własny MŚP w realizowanym przedsięwzięciu w wysokości 20%.
Dodatkowe preferencje przewidziane dla firm w fazie start-up (tj. działających na rynku do 2 lat) oraz obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo,
• oprocentowanie stałe: 0,925%,
• brak wymaganego udziału własnego.

„Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka jest finansowany ze środków Ministra Inwestycji i Rozwoju”.

Informacje na temat projektów i ich zasad:

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu – Pośrednik Finansowy w województwie podkarpackim.

  1. Chopina 18, 39-300 Mielec

Zespół Funduszu Pożyczkowego:

Tel. 17/ 788 18 65

17/ 788 18 59

17/ 788 18 62

17/ 788 18 65

17/ 788 18 61

Zapraszamy do odwiedzenia strony  internetowej www.marr.com.pl do zakładki Pożyczki, gdzie można zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi pożyczki oraz pobrać dokumenty.

OPŁATEK

Obrazek

W dniu 13 stycznia 2018 roku  W  Cechu   Rzemiosł  Różnych odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli zrzeszeni rzemieślnicy , sympatycy Cechu oraz zaproszeni goście. Uroczystość uświetniło przedstawienie Bożonarodzeniowe              w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Sarzynie oraz wspólne kolędowanie         z zespołem śpiewaczym ,, Wierzawianie”.  Uczestnicy spotkania przełamali się opłatkiem , składając sobie życzenia a następnie zasiedli do wspólnego posiłku przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich z Wierzawic.

 

Kurs Elektryczny SEP do 1 KV

NOWY NABÓR NA KURS SEP

Serdecznie zapraszamy na  zapisy na kurs elektryczny SEP do 1 kV                 ( D, E – G1, G2, G3 )    zakończony egzaminem. 

Zapisy w biurze Cechu lub pod nr. telefonu  512-190-716   (017) 242-08-55

Wycieczka

Wycieczka    turystyczno – integracyjna

W dniach 16 do 17 września 2017 jest organizowana wycieczka dla członków Cechu w Góry Świętokrzyskie. Całkowity koszt wycieczki dla członków Cechu wynosi 100 zł. Dla osób nie zrzeszonych koszt 250 zł.

Dodatkowe informacje i zapisy do dnia  7.09.2017r. pod nr. tel. 512-190-716

Cena obejmuje : przejazd autokarem , ceny biletów do miejsc zwiedzanych, wyżywienie i nocleg.

  Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy . 

Kierownik cechu.
Zbigniew  Walas.

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. jako instytucja udzielająca unijnych pożyczek dla firm w województwie podkarpackim oferuje korzystne wsparcie finansowe zrzeszonym w organizacjach rzemieślniczych zakładom. Atrakcyjność poniższej formy finansowania może być interesującą informacją dla firm zrzeszonych w Państwa cechach i spółdzielniach.

OSTATNIE POŻYCZKI DLA FIRM INWESTUJĄCYCH NA PODKARPACIU!!!

W ramach oferowanych usług finansowych oferujemy Państwo korzystną pożyczkę, które głównymi zaletami są:

Korzystne oprocentowanie – już od 1%

Kwota pożyczki od 10 tys. do 400 tys. zł

Okres kredytowania do 3,5 roku z możliwością wydłużenia do 5 lat

Możliwa karencja (do 6 m-cy)

Przeznaczenie pożyczki: na cele inwestycyjne i obrotowe

Zabezpieczenie uzgadniane indywidualne

Możliwość ubiegania się o pożyczkę przedsiębiorców bez historii kredytowej

Bez prowizji i innych opłat

Uproszczona procedura składania dokumentów pożyczkowych

Kontakt:

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.

Fundusz Pożyczkowy:

Tel. 17 788 18 61, 797 600 332
tel. 17 788 18 62, 797 600 325
tel. 17 788 18 65, 797 600 328

Komplet informacji i dokumenty do pobrania:

Linia pożyczkowa RPO I

http://www.marr.com.pl/index-FP1.html
http://www.marr.com.pl/indexFP_3.html

Linia pożyczkowa RPO II

http://www.marr.com.pl/index-FP1_b.html
http://www.marr.com.pl/indexFP_3_b.html