Informacje dla mistrzów

REFUNDACJE:

Przypominamy, w związku ze zmianami do rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz.U. nr. 53 poz. 472 z dnia 21.03.2005 r.), że pracodawca zawiadamia o zawarciu umów o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikami młodocianymi, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem  również Izbę Rzemieślniczą. Czytaj dalej

Nadanie sztandaru dla Cechu Rzemiosł Różnych w Leżajsku

W dniu 20 listopada 2016r. w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Leżajsku odbyła się uroczystość nadania sztandaru dla Cechu Rzemiosł Różnych w Leżajsku. Przyjęty przez władze Cechu sztandar jest symbolem honoru i tradycji, to również wyraz uznania i zaufania dla społeczności rzemieślniczej, jest także aktem wzmacniającym autorytet członków Cechu.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele lokalnej społeczności, samorządu, duchowieństwa, środowisk nauki, a także przedstawiciele Izby Rzemieślniczej z Rzeszowa i reprezentanci zaprzyjaźnionych Cechów z Krosna, Łańcuta, Stalowej Woli oraz innych organizacji z terenu powiatu leżajskiego. Czytaj dalej

Pomoc prawna

Z dniem 1 stycznia 2016r. wchodzi w życie ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna ma polegać na udzielaniu informacji osobie zwracającej się o pomoc o obowiązującym stanie prawnym, jej uprawnieniach lub obowiązkach. Prawnik ma wskazać wnioskodawcy sposób rozwiązania zgłaszanego problemu lub przygotować projekt pisma w sprawie do odpowiedniego organu. Czytaj dalej