EGZAMINY PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH ZA NAMI….

W tym roku w dniach 06-12 maj odbyły się egzaminy czeladnicze młodocianych pracowników Szkoły Branżowej I stopnia w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, cukiernik, kucharz, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, murarz-tynkarz. Łącznie 63 osoby.

Pomimo stresu i emocji egzaminy przebiegły pomyślnie.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym..