Spotkanie opłatkowe

W dniu 14 stycznia 2023 roku w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Leżajsku odbyło się spotkanie opłatkowe rzemieślników zrzeszonych w cechu wraz z Ks. prał. Markiem Ciskiem oraz przedstawicielami władz samorządowych ziemi leżajskiej . Uczestnicy spotkania przełamali się opłatkiem , składając sobie życzenia a następnie zasiedli do wspólnego posiłku przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich z Wierzawic. Spotkanie uświetnił krótki koncert muzyczny w wykonaniu rodzeństwa Zuzi i Pawełka Hajder (dzieci naszej członkini).