Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Leżajsku

W dniu 30.07.2021r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków CRRiP w Leżajsku. Podczas tego zebrania prezes Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie wręczył 20 naszym członkom honorowe odznaki Rzemiosła. Odbyły się również wybory Starszego Cechu, nowym Starszym Cechu został pan Zbigniew Walas dotychczasowy kierownik biura.