WALNE ZGROMADZENIE

W dniu 21.07.2022r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków CRRiP w Leżajsku. Podczas tego zebrania prezes Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie wręczył naszym członkom 4 honorowe odznaki Rzemiosła, 2 Honorowe odznaki za szkolenie uczniów w Rzemiośle oraz 6 Srebrnych Medali Kilińskiego.