XLI Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę

W tym roku zaszczyt organizacji XLI Pielgrzymki Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę przypadł Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Pielgrzymka odbędzie się 26 czerwca 2022 roku.

Porządek uroczystości : 25 czerwca 2022 roku : 21:00 Apel Jasnogórski

26 czerwca 2022 roku 9:00 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich.10:00 Zbiórka uczestników (pod Pomnikiem Najświętszej Maryi Panny na błoniach jasnogórskich, Al. Henryka Sienkiewicza).10:15 Wprowadzenie Starszyzny Cechowej oraz Pocztów Sztandarowych.10:30 Uhonorowanie mistrzów rzemiosła oraz uczniów (na Szczycie Jasnogórskim).10:30 Złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II.11:00 Msza św. koncelebrowana przez arcybiskupa metropolitę katowickiego Wiktora Skworca.13:00 Przejście ze sztandarami przed Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.

Więcej informacji dostępnych na stronie:https://ir.katowice.pl/…/xli-pielgrzymka-rzemiosla…/